Europejska pamięć

o Gułagu

#Komitet  Wydaniczno-Redakcyjny

Blocks


Projektem kieruje Komitet redakcyjny, w skład, którego wchodzą specjaliści ds. publikacji i dokumentacji (zespół INED i doradcy zewnętrzni) oraz naukowcy specjalizujący się w tej dziedzinie.

Zadaniem Komitetu jest zapewnienie spójności linii redakcyjnej, a w szczególności związku między wymiarem naukowym publikacji i jej dostępnością dla ogółu społeczeństwa. Jego rolą jest również ocena poziomu i wartości naukowej publikacji poprzez tworzenie otwartych ocen (peer reviews) oraz odpowiedni dobór mediów towarzyszących tekstom (dźwięk, archiwa, wideo). Ma to również zagwarantować jakość redagowanego tekstu (formatowanie, jakość stylu, dźwięków, dokumentów, zdjęć itp.) oraz całości.

Komitet wydawniczo-redakcyjny

Alain Blum (Przewodniczący Komitetu, historyk i demograf - INED i EHESS), Marta Craveri (historyczka - Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme), Juliette Denis (nauczycielka, historyczka), Denis Eckert (geograf - CNRS), Véronique Ginouvès (pracownik badawczo-techniczny - CNRS, kierownik Archiwum Dźwiękowego  - Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme), Catherine Gousseff (historyczka -CNRS), Marie-Hélène Gatto (GED Condorcet), Anouche Kunth (historyczka- CNRS), Emilia Koustova (historyczka, wykładowca i pracownik naukowy na Uniwersytecie w Strasburgu), Marie-Paule Reydet (wydawca Éditions de l’INED), Karin Sohler (dokumentalistka, kierownik Otwartego Archiwum INED, Wanda Romanowski (Wydawnictwo INED), Irina Tcherneva (historyczka).