Europejska pamięć

o Gułagu

BioGrafie

15
image description
×

Orest  IARINITCH

Orest Iarinitch urodził się w październiku 1934 r. w zachodniej Ukrainie, we Lwowie należącym do Galicji Wschodniej.  Pod koniec wojny, jako kilkunastoletni chłopiec  założył z kolegami ze szkoły tajne ugrupowanie « Sviato-iourskaia ». Chłopcy rozdawali ulotki agitujące ludność cywilną przeciwko Sowietom i namawiające do stawiania im oporu, jednocześnie zbierając środki i pieniądze na wsparcie bojowników Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), która walczyła z oddziałami Armii Czerwonej w lasach karpackich.

W grudniu 1949 r. w wieku zaledwie 15 lat zostaje aresztowany wraz z kolegami. Po długiej tułaczce po więzieniach ZSRR, takich jak Butyrka w Moskwie, zostaje skazany na pięć lat ciężkich robót pod zarzutem zdrady ojczyzny i za działalność  antyradziecką. Karę odbywał w łagrach w Mordowii. Po ogłoszeniu amnestii po śmierci Stalina, wrócił do Lwowa w 1953 r. Wkrótce potem zostaje wysłany na trzyletnia służbę wojskową do  Stalinabadu (dzisiaj Duszanbe, Tadżykistan). 

Dopiero pod koniec lat 50 może ponownie zamieszkać we Lwowie, rozpocząć studia na wydziale ortodoncji, podjąć pracę, ożenić się i założyć rodzinę.

See MEDIA