Europejska pamięć

o Gułagu

TemaTyczny

08
image description
×

La  MARCHE DU MONDE RFI

 

„Europejskie archiwum dźwiękowe gułagu” narodziło się z inicjatywy Alaina Bluma*, Marty Craveri* i mojej własnej. Celem jego jest umożliwienie osobom represjonowanym przez reżim sowiecki złożenie świadectwa na temat przeżyć z tamtych czasów.  Osoby te są jedynymi żyjącymi świadkami  tej historii, które łączą wspólne losy zesłańców.  Uznaliśmy za absolutną konieczność zgromadzić ich relacje, pokazać życie konkretnego człowieka przed zesłaniem, w trakcie deportacji i losy po wyzwoleniu. Milion Europejczyków padło ofarą zesłań do gułagów, ale przez kilkadziesiąt lat powojennej historii ich losy stanowiły tajemnicę ukrywaną za żelazną kurtyną. Po dzień dzisiejszy fakty te są na  Zachodzie mało, albo prawie nieznane. RFI – Radio France Internationale – znana na całym świecie stacja radiowa o wielkiej renomie dołączyła do tego ambitnego i nowatorskiego projektu, którego celem jest dokumentowanie i upowszechnianie głosów świadków historii przez pryzmat tożsamości każdego z nich, poprzez pokazanie indywidualnych przeżyć i doznań ofiar stalinizmu. Po raz pierwszy europejska pamięć o gułagach stała się jedynym w swoim rodzaju komparatystycznym materiałem naukowym. RFI jest dumna, że jest koproducentem pierwszych archiwów dźwiękowych gułagów Europy.

 

 

Wysoka jakość archiwów dźwiękowych o gułagach pozwoli Państwu usłyszeć, odczuć i zrozumieć niezwykłe losy tych ludzi.

Słuchajmy ich z należytą im uwagą (Cykl programów radiowych powstał w języku francuskim. Są one dostępne na stronie internetowej po francusku).

 

Valérie Nivelon Dziennikarka i producentka audycji „La marche du monde” („ Bieg historii„)

Valérie Nivelon otrzymała nagrodę SCAM 2010 za cykl audycji pt. ,,Relacje Europejczyków o Gułagu ’’

 

*Alain Blum : Dyrektor Ośrodka Badań Wschodnich (dot. Rosji, Kaukazu i Europa Środkowej) (CERCEC; EHESS i CNRS)

 

 

*Marta Craveri : Pracownik naukowy w Ośrodku Badań Wschodnich (dot. Rosji, Kaukazu i Europa Środkowej) (CERCEC; EHESS i CNRS)

 

See MEDIA