Europejska pamięć

o Gułagu

Polityka prywatności

INED - Institut National d'Études Démographiques
Campus Condorcet
9 cours des Humanités, CS 50004
93322 Aubervilliers Cedex – Francja
Tel. : + 33 1 56 06 20 00

Wydawca: Magda Tomasini
Redaktor naczelny: Alain Blum (alain.blum <at> ined <dot> fr)

 

Hosting: Institut National d’Études Démographiques.

Zasady korzystania ze strony internetowej.

Klauzula o nieponoszeniu odpowiedzialności.

CNRS i INED nie przyjmują żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych na ww stronach internetowych lub ewentualnych konsekwencjach wynikających z ich wykorzystania bądź interpretacji.

Własność intelektualna.

Strony internetowe museum.gulagmemories.eu są utworem chronionym za pomocą przepisów ustawy francuskiej i międzynarodowej o ochronie własności intelektualnej. W związku z powyższym – zgodnie z ww przepisami prawnymi - obowiązuje zakaz kopiowania lub rozpowszechniania bez specjalnej zgody.

Witryny internetowe stron trzecich

Strony internetowe museum.gulagmemories.eu mogą zawierać odnośniki do stron internetowych trzecich pod warunkiem, że linki zewnętrzne nie są sprzeczne z interesami CNRS i jego partnerów oraz że gwarantują użytkownikowi jawność źródła pochodzenia i tożsamość autora danego dokumentu.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Strony internetowe zawierają dane osobowe dotyczące zesłańców z Europy do gułagów w czasach rządów sowieckich.
Zgodnie z francuską znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych nr 78-17  z dn. 6 stycznia 1978 roku w sprawie informatyki, rejestrów zbiorów danych i wolności, użytkownik ma prawo dostępu,aktualizowania, poprawiania i usunięcia jego danych osobowych na powyższych stronach internetowych.

W tym celu prosimy o ewentualne skontaktowanie się z

Alain Blum
INED
Campus Condorcet, 9 cours des Humanités, CS 50004
F-93322 Aubervilliers Cedex - France

eurgulmem <at> ined <dot> fr.