Europejska pamięć

o Gułagu

#Politika  Wydawnicza

Blocks

Niniejsza publikacja, która ściśle łączy w sobie prezentacje skierowane do szerokiego grona odbiorców jak i recenzowane przez specjalistów publikacje o charakterze naukowym, ma stanowić pomoc dydaktyczną, jak również wsparcie dla debaty na temat podjęcia nowych tematów badawczych.  W przeciwieństwie do przedmiotowych artykułów redakcyjnych promujących pełny stan wiedzy w danej dziedzinie, dynamiczna forma publikacji, która umożliwia pokazanie szerszej publiczności prowadzonych badań naukowych „w toku” (tzw. nauka uprawiania przy otwartym notatniku) oraz zapoznania jej z treścią nowego podejścia do tematyki naukowej, w tym założeń wymagających krytycznej refleksji.