Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Żydzi „uratowani"
dzięki zesłaniu