Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Niemożliwy powrót

Vanda Valiutė opowiada o nieudanych próbach powrotu na Litwę po 1991 roku.