Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Książka « modlitwy nadziei »

Podczas pobytu w Stiepłagu w Kazachstanie, Antanas Seikalis napisał i wykonał własnoręcznie 100 egzemplarzy książki « modlitwy nadziei ». « Modlitwa była formą obrony moralnej », mówi Seikalis w swoim wywiadzie. Wspólna i potajemna modlitwa była wyrazem solidarności w życiu wspólnoty więźniów w obozach pracy. Kopia tej książki znajduje się w zbiorach Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie na Litwie.