Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Życie na zesłaniu

 

Kiedy Litwa odzyskała niepodległość, Antanas Seikalis poświęcił większość swojego czasu na poszukiwanie dokumentów i fotografii na temat buntu więźniów w Kengirze w Stiepłagu (Kazachstan). W pierwszym dniu buntu, w maju 1954 r. straż otworzyła ogień do więźniów. Wtedy zginął jego brat Pavilas.

Antanas Seikalis uczestniczył w wielu konferencjach na temat stawiania oporu przez więźniów w gułagach, kilka razy udał się do Kengiru na miejsce buntu i udało mu się postawić krzyż, aby uczcić pamięć represjonowanych ofiar.