Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Docierają słuchy o deportacjach przed czerwcem 1941 r. (VE)

NKWD ma problemy z zachowaniem w tajemnicy akcji deportacyjnych. Dzięki ciotce ze strony ojca, do rodziny Silva Linarte dochodzą pogłoski o planowanej akcji na kilka dni przed 14 czerwca 1941. Ale ojciec tym pogłoskom nie wierzy.