Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Rimgaudas Ruzgys opowiada o budowie osady Chara-Kutuł

Rimgaudas Ruzgys opowiada o budowie osady Chara-Kutuł :

„Osada ta powstała zaledwie trzy lata wcześniej. Wykarczowali cały las, możliwe, że się pomylili, może źle obliczyli, ale nie wiedzieli, że Litwini są bardzo pracowici i że tak szybko pracują. I jak już wszystko wycięli, dopiero wtedy okazało się, że osada leży na pustkowiu, bo wąskotorowa linia kolejowa dochodziła tylko do podnóża gór i dalej nie było jak jej przedłużyć. Trzeba więc było przenieść się do innej doliny, dlatego też rozpoczęli budowę nowej osady, w miejscu, gdzie było dużo lasów. Ale znów tylko na kilka lat…”

(cf. extrait son)