Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Odmowa przyjęcia obywatelstwa radzieckiego i deportacja

Matka Michaliny odmawia paszportyzacji. Cała rodzina zostaje deportowana.