Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Pamięć – niepamięć (ucieczka przed pamięcią)