Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Choroba i śmierć w Azji Centralnej

Polacy, którzy zostali najpierw umieszczeni w kołchozach kirgiskich, zostają z nich wygnani po wybuchu epidemii. Matka Adama umiera w tragicznych okolicznościach.