Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

XX Zjazd KPZR

 

W 1956 r. Adam jako student na Akademii Rolniczej we Wrocławiu porusza oficjalnie temat swojego zesłania w głąb ZSRR w chwili dyskusji partyjnych wywołanych ujawnieniem zbrodni stalinowskich podczas XX Zjazdu KPZR.