Europejska pamięć

o Gułagu

#Procedury  recenzowania Artikułów  naukowych

Blocks

Procedury recenzowania artykułów naukowych

Procedury recenzowania artykułów naukowych opracowane przez komitet redakcyjny opierają się na klasycznej praktyce stosowanej w odniesieniu do publikacji naukowych, która polega na przedłożeniu wniosku dotyczącego publikacji dwóm zewnętrznym recenzentom, specjalistom danego obszaru tematycznego, tematyki geograficznej, historycznej i/lub metodologicznej (system otwartej recenzji). W przypadku sprzecznych ocen, Komitet redakcyjny zwraca się do Rady Naukowej lub zleca sporządzenie trzeciej recenzji w celu ustalenia szerszych kryteriów jako podstawę ostatecznej decyzji. Artykuł naukowy wymagający korekty w świetle wyrażonych opinii i uwag krytycznych, może być przedłożony komitetowi redakcyjno-wydawniczemu nie więcej niż dwa razy.