Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archives Sonores, Mémoires européennes du Goulag

Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Tożsamość i pozostałości z zesłania

W tym fragmencie, Juliana  wyjaśnia  dlaczego przez całe życie czuła się inna niż wszyscy i w jaki sposób używa słowa „oni” na określenie Litwinów, Rosjan i Żydów. Natomiast  słowa „my” używa tylko wtedy, kiedy mówi o zesłańcach.