Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archives Sonores, Mémoires européennes du Goulag

Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Spływ drewna

Spływ drewna

Film zrealizowany w 1949 r. stanowi sekwencję z kroniki filmowej Irucka. Spływ drewna pozyskanego z wielkich eksploatacji lasów na północy Irkucka był jednym z najczęściej stosowanych środków transportu.