Аушра Залкмане : Podróż statkiem

 

 

Transport rzeczny służy również do celów deportacji. Po dotarciu do Krasnojarska, Austra Zalcmane wraz z pozostałymi zesłańcami wsiadają na statek, którym płyną do jeszcze bardziej oddalonego miejsca przeznaczenia. Podczas transportu ogarnia ich strach, że statek zatonie i ze wszyscy zginą.

Вам понадобится Flash Player.


© Muzeum Ofiar Ludobójstwa, Wilno