Świat kobiet ?

 

 

Liczni są świadkowie pamiętający przybycie do baraków na Syberii, w których żyły tylko kobiety i ich dzieci. Świat kobiet powraca często w opowiadaniach, często jedynym mężczyzną jest przychodzący tam komendant, raz w miesiącu, sprawdzający rejestr rodzin żyjących w danej osadzie bez prawa opuszczania miejsca zamieszkania. Mężczyźni, ojcowie rodzin, przebywają w obozach, z których jedni wrócą, inni niestety nie. Niektóre instrukcje dotyczące deportacji stanowią dokładne „Instrukcje odnośnie oddzielenia zesłanych rodzin od głowy rodziny”. 

Prawdą jest, że w pewnym sensie, powojenne ZSRR jest światem kobiet. Druga wojna światowa kosztowała ZSRR 26 milionów ofiar, głównie mężczyzn. 

Prawdą jest, że najcięższe represje dotknęły szczególnie mężczyzn. Przed wojną 90 % populacji obozów stanowią mężczyźni. Po wojnie jeszcze 80%, nawet biorąc pod uwagę istniejące obozy dla kobiet, jak słynny obóz w Ałdżir w Kazachstanie. 

Ten świat jest naznaczony zdecydowaną przewagą mężczyzn, związaną ich specjalizacją zawodową, z dominacją polityczną jak i mężczyznami reprezentującymi aparat represji. Komendantami zawsze są mężczyźni. Mężczyźni wykonują pracę wymagającą wyższych kwalifikacji zawodowych, natomiast kobiety stanowią niewykwalifikowaną siłę roboczą.