Silva Linarte «Jak ja lubię las»

 

Silva Linarte urodziła się w 1939 roku w krainie Łatgalii (Inflanty Polskie) położonej na południowym wschodzie Łotwy. W jej rodzinie, która była dosyć dobrze sytuowana jak na ten region przywiązywano dużą wagę do wykształcenia i kultury. W czerwcu 1941 roku, ojciec Silvy, który odmówił wydania swoich kolegów nauczycieli, został aresztowany i skazany na roboty w łagrze w Wiatłagu, gdzie zmarł w 1942 r. Silva wraz matką i siostrami zostały zesłane na Syberię w okolice Krasnojarska. W 1947 r. Silva i jej siostry traktowane są jako półsieroty, dlatego też otrzymują zezwolenie na powrót na Łotwę. U kresu długiej podróży pociągiem, zostają umieszczone w sierocińcu w Rydze, a następnie trafiają do rodziny zastępczej. W 1950 r. w trakcie drugiej fali zesłań, matka wraz z trzema córkami zostaje ponownie zesłana na Sybir. Mimo trochę lepszych warunków życia, mama Silvy umiera na raka. Silva ostatecznie powraca na Łotwę w 1956 r. Udaje jej się na nowo podjąć studia i zdobywa zawód projektantki i dekoratorki. Aktualnie mieszka w domu swojego dzieciństwa. Wśród cudem ocalałych pamiątek wspomina w obecności swoich córek historię rodziny.