August Matz

 

August Matz urodził się na Słowacji 15 lipca 1922 r. w rodzinie czterodzietnej. Ojciec jego był rolnikiem, a matka zajmowała się domem.  Zaczął pracować w fabryce jednocześnie przyuczając się do zawodu stolarza, kiedy to w wieku 21 lat został powołany do armii niemieckiej w Spišská Ves. Zostaje skierowany do Hnilca do kopania okopów przed najazdem Armii Czerwonej. Udaje mu się uciec razem z kilkoma młodymi kolegami. Po wkroczeniu Sowietów zostaje oskarżony o posiadanie domów, które jakoby dostał od Niemców i skazany na zesłanie do Nuzalu na Kaukazie i na pracę w kopalni. Po czterech latach, zostaje zwolniony  w 1949 r. i odstawiony do Frankfurtu nad Odrą, do Niemiec Wschodnich i zatrudniony w hucie szkła. Z kilkoma znajomymi z łagru przechodzi nielegalnie granicę czeską. W Czechosłowacji zostaje zatrzymany i odbywa swoją karę pracując na służbie u jakiegoś sierżanta. W końcu udaje mu się powrócić na Słowację. Aktualnie mieszka w domu rencisty w Nálepkovie i ręcznie wykonuje piękne drewniane makiety, które zdobią cały ośrodek.