Antanas Seikalis « Dzięki Stalinowi zwiedziłem ZSRR »

 

Antanas Seikalis urodził się w 1933 r. w rodzinie kupieckiej w mieście położonym w północno-wschodniej Litwie. Jego ojciec był właścicielem pracowni szewskiej. Wraz ze swoim bratem pomaga partyzantom litewskim, zwanym « leśnymi braćmi », którzy prowadzą walkę zbrojną przeciwko Armii Czerwonej jeszcze przez długie lata po wojnie. W 1950 r. na skutek donosu, zostaje aresztowany ze swym bratem i po brutalnych przesłuchaniach, bracia zostają skazani na przymusowe roboty. Wyrok odbywają w różnych łagrach Archipelagu Gułag aż po Stiepłag w Kazachstanie, gdzie Antanas dowiaduje się o śmierci swego brata podczas wielkiego buntu więźniów w łagrze Kengir, latem 1954 r.

Zwolniony na mocy amnestii w 1955 r., po śmierci Stalina, może wrócić na Litwę, ale przez długie lata ciągnie się za nim opinia nacjonalisty, co utrudnia mu powrót do normalnego życia. Dopiero od 1990 r., po upadku reżimu, « zaczyna nowe życie ». Kiedy umożliwiono mu dostęp do swojej teczki w archiwach KGB w Wilnie, dowiedział się, że wydała go dziewczyna, w której był wtedy zakochany. « Podczas pocałunku, wyczuła w mojej kieszeni pistolet… i właśnie w ten sposób bezpieka dowiedziała się o mojej działalności i tak zniszczyła mi życie. A ona była taka ładna, tacy byliśmy zakochani… Jakie to wszystko smutne ».