Juliana Zarchi : Tożsamość i pozostałości z zesłania

 

W tym fragmencie, Juliana  wyjaśnia  dlaczego przez całe życie czuła się inna niż wszyscy i w jaki sposób używa słowa „oni” na określenie Litwinów, Rosjan i Żydów. Natomiast  słowa „my” używa tylko wtedy, kiedy mówi o zesłańcach.

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Juliana Zarchi w Kaunas 25 czerwca 2008 r.
© CERCEC & RFI