Represje na terenach anektowanych przez ZSRR w latach 1944-52 : Juliana Zarchi opowiada o swoim aresztowaniu i deportacji

 

Juliana Zarchi urodziła się w 1938 r. Jej ojciec był Litwinem żydowskiego pochodzenia, a matka Niemką. W chwili napaści Niemców hitlerowskich na Litwę, ojciec ucieka na wschód i tam zostaje zamordowany przez Einsatzgruppen (specjalne oddziały egzkucyjne SS). Będąc małą dziewczynką udaje jej się wydostać z getta w Kaunas i przeżyć okupację niemiecką.

W sierpniu 1945 r., w ramach represjonowania obywateli pochodzenia niemieckiego, Eela wraz ze swoją mamą zostaje przesiedlona przez Sowietów do Tadżikistanu w Azji Środkowej, skąd wróci dopiero w 1962 r.

W tych dwóch fragmentach, Juliana wspomina, jak sowiecka policja polityczna przyszła po nich do domu w Kaunas, o deportacji do Tadżykistanu, o swoich pierwszych wrażeniach po przybyciu do tego zupełnie obcego kraju w Azji Środkowej i w jaki sposób przydzielano zesłańców do pracy w kołchozach przy zbiorach bawełny.

 

 

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Juliana Zarchi w Kaunas 25 czerwca 2008 r.
© CERCEC & RFI


Fragmenty wszystkich plików wideo lub audio:

  1. Aresztowanie i deportacja
  2. Przyjazd na miejsce zesłani