Henry Welch : Henry Welch : „spotkał nas lepszy los"

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Henry Welch w Niemczech, 1946 r.
© Henry Welch