Antanas Seikalis : Łagier w dniu śmierci Stalina

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Łagier w dniu śmierci Stalina
© CERCEC & RFI