Rafails Rozentāls : W jaki sposób rodzice utrzymywali ze sobą kontakt

 

 „ [...] Następnie przeprowadzili ankietę. Został skazany na deportację, a nie na karę więzienia.

Ojciec napisał do mamy list i dzięki temu rodzice się odnaleźli”.

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Rafails Rozentāls w Rydze, 11 czerwca 2008 r.
© CERCEC & RFI