Andrej Ozerowskij : Opór więźniów

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Andrej Ozerowskij w Karagandzie 17 września 2009 r.
© CERCEC & RFI


Fragmenty wszystkich plików wideo lub audio:

  1. Strajk głodowy w Briansku
  2. Bunt w obozie w 1954 r.
  3. Żądania więźniów