Andrej Ozerowskij : Głód i strajk głodowy

 

Głód w obozie w Briansku.

Strajk głodowy więźniów.

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.


©