Andrej Ozerowskij : Praca byłych więźniów i stosunek do nich miejscowych ludzi

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Łyżka wykonana przez Andreja Ozerowkiego w obozie
© CERCEC & RFI