Andrej Ozerowskij : Wrogie nastawienie miejscowej ludności

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Wrogość
© CERCEC & RFI