Juozas Miliautskas : Taką mieliśmy dobrą władzę…

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Taką mieliśmy dobrą władzę…
© Cercec et RFI