August Matz : Wojenne losy Augusta Matza

 

August Matz opowiada swoje wojenne losy.

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

August Matz w Nalepkovie 10 stycznia 2012 r.
© CERCEC & RFI