Eela Lõhmus : Estonia 1944 r.

 

W 1944 r.  Eela wraz z najbliższą rodziną zostaje schwytana w ogniu walk między wojskiem niemieckim i Armią Czerwoną. W miarę jak zbliżała się Armia Czerwona, Niemcy zaczęli się wycofywać, jednocześnie rozkazując miejscowej ludności ewakuację. Eela ucieka wraz ze swoimi najbliższymi, przedostają się na drugi brzeg rzeki, uciekają przez las w ogniu bombardowań radzieckich i wśród czołgów niemieckich.

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Eela Lõhmus, 17 marca 2010, Keeni, Estonia
© CERCEC & RFI