Silva Linarte : La déportation en juin 1941

 

1. NKWD ma problemy z zachowaniem w tajemnicy akcji deportacyjnych. Dzięki ciotce ze strony ojca, do rodziny Silva Linarte dochodzą pogłoski o planowanej akcji na kilka dni przed 14 czerwca 1941. Ale ojciec tym pogłoskom nie wierzy.

2. O przeżyciu poczas zesłania na Syberię decyduje przede wszystkim to, czy w momencie aresztowania zabrało się ze sobą ciepłe ubrania. Niektórzy zabierają ze sobą zimową odzież, inni, w pośpiechu i poganiani przez żołnierzy zapominają zabrać ze sobą tobołki z nieodzownymi rzeczami. Tak się też stało z matką Silva Linarte, która opuszczając dom zapomina zabrać ubranka dla niemowlęcia. Niemowlę umiera w czasie transportu pociągiem.

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Rodzina Silva Linarte przed deportacją
© Silva Linarte


Fragmenty wszystkich plików wideo lub audio:

  1. Docierają słuchy o deportacjach przed czerwcem 1941 r.
  2. Aresztowanie i zapomniane z pośpiechu ubranka dla niemowlęcia