Głód : Abram Lešč opowiada o głodzie

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Abram Lešc w Wilnie 24 czerwca 2009 r.
© CERCEC & RFI


Fragmenty wszystkich plików wideo lub audio:

  1. Cierpienie z powodu głodu
  2. Niedożywienie