Anna Kowalczuk-Tarassowa : Praca dzieci – niańka

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Praca dzieci w zakładzie drzewnym na Syberii
© Muzeum Ofiar Ludobójstwa, Wilno