Anna Kowalczuk-Tarassowa : Denuncjacje za drobne kradzieże i ciężkie tego konsekwencje

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Anna Kowalczuk-Tarassowa, - Bulak, 1954 r.
© Anna Kowalczuk-Tarassowa