Anna Kowalczuk-Tarassowa : Aresztowanie : sąsiad

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Anna Kowalczuk-Tarassowa, 2009 r.
© CERCEC et RFI