Bunt więźniów w łagrze : Orest Iarinitch: Wspomnienia z działalności w tajnej organizacji

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Więźniowie w kopalni nr 29 łagru Retchlag w Workucie
© Muzeum Ofiar Ludobójstwa, Wilno