Bunt więźniów w łagrze : Orest Iarinitch: organizacja ucieczki

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.


© CERCEC & RFI