Orest Iarinitch : Aresztowanie i pobyt w więzieniu we Lwowie

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Orest w momencie aresztowania w 1949 r
© Orest Iarinitch