Michalina Herc : Odmowa przyjęcia obywatelstwa radzieckiego i deportacja

 

Matka Michaliny odmawia paszportyzacji. Cała rodzina zostaje deportowana.

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Michalina Herc przed wyjazdem do Białegostoku
© Micheline Herc