Michał Giedroyć : Na zesłaniu

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Portret Michała narysowany przez matkę w Nikołajewce, 1940 r.
© Michał Giedroyć


Fragmenty wszystkich plików wideo lub audio:

  1. Praca i nauka
  2. Syberyjska zima
  3. Inni zesłańcy