Eela Lõhmus : Aresztowanie Eeli

 

Będąc już na zesłaniu na Syberii, Eela zostaje aresztowana i uwięziona za działalność kontrrewolucyjną. Opisuje przesłuchania i codzienne życie więzienne. 

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Eela Lõhmus, 17 marca 2010, Keeni, Estonia
© CERCEC & RFI