Bunt więźniów w łagrze : Juozas Eidukiavicius: bunt w Reczłagu

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Bunt w Reczłagu
© CERCEC & RFI