Adam Chwaliński : Wojna i amnestia

 

Po inwazji Niemiec hitlerowskich na ZSRR, kiedy Polacy dowiadują się, że są objęci amnestią i że mogą opuścić miejsca zsyłki, wyruszają w kierunku Azji Centralnej.

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Adam Chwaliński w Opolu 23 kwietnia 2009 r.
© CERCEC et RFI


Fragmenty wszystkich plików wideo lub audio:

  1. Ogłoszenie wybuchu wojny
  2. Amnestia i podróż do Kirgistanu