Adam Chwaliński : XX Zjazd KPZR

 

 

W 1956 r. Adam jako student na Akademii Rolniczej we Wrocławiu porusza oficjalnie temat swojego zesłania w głąb ZSRR w chwili dyskusji partyjnych wywołanych ujawnieniem zbrodni stalinowskich podczas XX Zjazdu KPZR.

 

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Adam Chwaliński w Opolu 23 kwietnia 2009 r.
© CERCEC & RFI