Valli Arrak : Trudności po powrocie

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Valii Arrak w Tartu dn. 15 marca 2010 r.
© CERCEC & RFI